Mzdové účtovníctvo obsahuje nasledovné úkony

Spracovanie a výpočet mzdy pre zamestnanca:

 • výpočet mzdy
 • vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu.
 • tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky)
 • vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)

Spracovanie a výpočet mzdy pre dohodára:

Pri mzdovej agende zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu táto služba obsahuje tie isté úkony ako pri zamestnancoch na trvalý pracovný pomer. Pri práci na dohodu rozlišujeme tri typy osôb (osoba pracujúca na dohodu, dôchodca a študent). Pre prvý typ taktiež dva typy príjmov a to pravidelný a nepravidelný. S tým sa spája rozličný spôsob účtovania.

 • výpočet mzdy
 • vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • vypracovanie výkazov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 • všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru

Pre mzdové účtovníctvo vám ponúkame komplexné služby:

 • Mzdový servis
 • Kompletné spracovanie podkladov pre mzdy, odvody a dane
 • Sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi
 • Rýchlosť a flexibilita reakcie na požiadavky klientov

Máte záujem o mzdové účtovníctvo?

Kontakt: +421 944 122 541 alebo info@uctovnictvo-boros.sk

Služby, ktoré Vám radi poskytneme

 • Jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo

  Jednoduché účtovníctvo je druh účtovníctva, kde sa zisťuje zisk alebo strata len porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na začiatku ...

  Mám záujem
 • Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo

  Podvojné účtovníctvo poskytuje pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a je reálne nezávislé od požiadaviek ...

  Mám záujem
 • Mzdy a personalistika

  Mzdy a personalistika

  Mzdové účtovníctvo obsahuje úkony: spracovanie a výpočet mzdy pre zamestnanca, spracovanie a výpočet mzdy pre dohodára ...

  Mám záujem
 • Daňové priznania

  Daňové priznania

  Spracovanie daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby (daň z príjmu, DPH, daň z motorových vozidiel...).

  Mám záujem

Navrhneme Vám riešenie šité na mieru

Potrebujete sa s nami poradiť o riešení, ktoré by Vám najviac vyhovovalo? Dohodnite si s nami nezáväzné osobné stretnutie, na ktorom Vám navrhneme riešenie šité na mieru.

Kontaktujte nás

Účtovníctvo, mzdy a daňové priznania

 • Máme 25 ročné skúsenosti

  Máme 25 ročné skúsenosti

  Sme vyštudovaní experti s 25 ročnou praxou v odbore účtovníctvo, mzdy a personalistika, dane.

 • Vždy dodržíme termíny

  Vždy dodržíme termíny

  Nestalo sa nám, že by sme zmeškali termín, pretože nám na Vašom účtovníctve naozaj záleží.

 • Ceny prispôsobíme Vám

  Ceny prispôsobíme Vám

  Snažíme sa Vám vyhovieť v každom smere a preto aj ceny prispôsobíme Vám a Vášmu podnikaniu.

 • Riešenie šité na mieru

  Riešenie šité na mieru

  Z našich služieb vyberieme iba tú oblasť, ktorú naozaj potrebujete pre svoje podnikanie.

Cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru

Kontakt: +421 944 122 541 alebo info@uctovnictvo-boros.sk